HUSK BESKÆRING TRÆER OG BUSKE !

Flere medlemmer har af og til problemer med enkelte grundejeres manglende beskæring af træer og buske langs de private veje.

Det er mangel på omtanke, når vækster får lov at brede sig ud over det tilladelige. Vi opfordrer derfor til, at man jævnligt finder havesaksen frem og får sine vækster beskåret.

I tilfælde hvor beplantninger langs veje og stier volder gener, vil Grundejerforeningen opfordre til, at man i første omgang retter direkte henvendelse til Teknisk Forvaltning, Jammerbugt Kommune. I tilfælde af fortsat passivitet er man velkommen til at kontakte Grundejerforeningen.

Grundejere har pligt til at holde vejene farbare efter retningslinier som ses i denne illustrationInformation fra Jammerbugt Kommune om veje og beplantning:

-Som nabo til en vej/sti har man pligt til at sørge for, at beplantningen på/ved ens ejendom ikke er til gene for trafikken. Kommunen kan som vejmyndighed, i henhold til vejlovene, give grundejere besked om at beskære beplantning, der er til gene for trafikken.

Yderligere information om veje og beplantninger kan hentes her (Jammerbugt Kommune).

Skal dit hus udlejes i nogle uger i højsæsonen?

Se brochure fra Feriehusudlejerne - Klik her

Lokal information:

Blokhus Medier og Blokhus Avis - følg med på Blokhus.dk

Blokhus Avis er en gratis informationsavis, som kan afhentes hos de handlende i Hune og Blokhus. Fint arkiv, hvor også tidligere udgaver af avisen kan læses via nettet. Specielt kan det anbefales at se interview med Grundejerforeningens formand Jens Aabo her i Blokhus Avis - Nytårsudgaven 2016, side 22.

Lokalt spændende månedsmagasin

(dækker hele Jammerbugt Kommune):
www.aproposnu.dk

Blokhus Vandværk

Se aktuelle informationer fra Blokhus.
Blokhusvand.dk

Snerydning. 

Hune Vognmandsforretning tlf. 98249856

Entrepenører, der tilbyder snerydning på private veje og områder, er velkomne her på siden. Ring på tlf 20603640 for info