DET VIL BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING

Vores dejlige Blokhus er i rivende udvikling. Mange gode kræfter arbejder for den proces, og Blokhus Grundejerforening er en af dem. 
Grundejerforeningen støtter og samarbejder om et utal af aktiviteter og tiltag i hele Blokhus-området. Det er vores opfattelse, at et højt kvalitets betonet aktivitetsniveau i Blokhus-området er i grundejernes favør. Vi er samtidig meget opmærksomme på samme grundejeres interesser og ønsker om en fortsat harmonisk udvikling af Blokhus.
Vær opmærksom på, at det Ikke er alle vore bidrag, møder og aktiviteter, der i første omgang er direkte synlige for vores medlemmer. Men vær sikker på, at vi altid på et eller andet niveau, er med, når noget væsentligt omkring Blokhus er på dagsordenen.

Vi er tilhængere af tætte samarbejder, og de senere års store resultater i og omkring Blokhus taler deres tydelige sprog derom.
Vær via dit medlemskab med til at fortsætte denne dynamiske og positive udvikling.

’BLOKHUSFONDEN’

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

Grundejerforeningen er stærkt repræsenteret i Fonden via vores formand, Jens Saabo. Vi er fx meget stolte over, at det bl.a. ved Fondens hjælp er lykkedes at få rejst den nydelige bygning ved Springvandstorvet, hvor Turistbureauet har til huse. Der er også blevet plads til kunstnerisk virksomhed i et stort lokale ved Turistbureauet.

Vi vil gerne have jeres mail adresser:

Vi beder alle medlemmer, der ikke allerede har gjort det, sende os deres mailadresser.
Gå blot ind på menupunktet: Bliv medlem og send os din mailadresse.

Vi vil gerne spare den dyre porto, når vi fx indkalder til generalforsamling og sigter fremtidigt på mailkommunikation med vores medlemmer.